Kontrakt om psykologisk bistand til

 • ·  personalet i din virksomhed
  ·  medarbejderne og borgerne i det offentlige

 • ·  privatpersoner og private organisationer

 •  
 •  

 

Formål

Få som kernekunde kvalificeret psykologbistand uden ventetid til rimelig pris.

 

Opgavetyper

Konsultation, undersøgelse og bistand i alle sagstyper, som din virksomhed har brug for.

 

Få tidsaftale straks

Du tilbydes tidsaftale straks – og konsultation dagen efter om ønsket.

 

Kvalitetssikring

Ved enhver sags afslutning evaluerer klienten under anonymitet hjælpen, via et enkelt skema.
Evt. opfølgende evaluering 3-6 måneder efter afsluttet behandling ved henvendelse til klient.

Kontraktordninger modtager anonymiserede statistiske evalueringer årligt.

 

Anonymisering

Om ønsket kan en behandling foregå via et anonymiseringssystem.

 

Honorar med rabatordning

I udgangspunktet betales centrets almindelige honorar.

Som kernekunde får du rabat fx ud fra din virksomheds samlede årshonorar til psykologbistand.

 

Kontakt os

Læs mere i vores mini-introduktion til Psykologvagten, eller kontakt os og få en samtale om din virksomheds behov for psykologhjælp.

 

Kontakt

 

 

 

 

 

Psykologvagten
Sølvgade 26
1307 København K

info@psyk-vagt.dk

 

 

Kontortid: 
mandag - fredag
kl.  8.00 - 17.00
 

 

3333 0538

 

 


 • Krisehjælp

 • Rådgivning

 • Behandling

 • Undersøgelse

 • Supervision

 • Forandring

Psykologer København

Universitetsuddannede psykologer. Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlemmer af forskellige foreninger i Danmark, Norge, Sverige og Amerika.
Psykologvagten A/S Sølvgade 26, 1307 København K . Stifter specialist og supervisor godkendt af Dansk Psykolog Forening.