Udviklingshjælp til virksomhedens medarbejdere

Problemerne giver sig til kende i relationerne


 • På arbejdet
 • I parforholdet
 • Med familien

 

Vor tids livsvilkår ytrer sig ofte i

 
Angst
Depressioner
Stress og udbrændthed
Mobning
Eksistentielle krisetilstande
Utæmmede aggressionsudbrud og konflikter
Afhængighedsproblemer (af alkohol, stoffer, spil, internet, sex, shopping etc.)

 

Hjælp til enkeltpersoner tilbydes med samtaleforløb af kortere eller længere varighed

 

 • Psykologisk visitation og korttidsfokuseret rådgivning  Rammebevilling på 1 - 4 konsultationer.
 • På baggrund af faglig viden og erfaring klarlægges problemet og afhjælpes.
 • Vurderes evt. behov for videre indsats fordres genforhandling og ny aftale.
   
 • Psykologisk konsultation I  Rammebevilling efter specifik aftale fx 5 konsultationer.
 • Rådgivende samtaleforløb af kort varighed.
   
 • Psykologisk konsultation II  Rammebevilling på fx 10 konsultationer.
 • Udviklingshjælp til en fokuseret forandringsproces.
   
 • Psykologisk konsultation III  Nærmere aftalt rammebevilling med afsæt i en ”Psykologisk rådgivning”
 • Bearbejdning af sværere problematikker, idet problemets dybde og varighed er afgørende faktorer for hjælpens karakter og tidsperspektiv.

 

Samarbejdsvanskeligheder kan afhjælpes med

 

Mediation
Supervision
Personal coaching
Team-centrering
Mindfullnessbaseret Kognitiv Terapi
Organisationsforandring
 

Erfaringen viser, at psykologhjælp til medarbejdere minimerer sygefraværet og øger produktiviteten.

Psykologerne i City


Mennesket i Centrum

Psykologer København

Universitetsuddannede psykologer. Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlemmer af forskellige foreninger i Danmark, Norge, Sverige og Amerika.
Psykologvagten A/S Sølvgade 26, 1307 København K . Stifter specialist og supervisor godkendt af Dansk Psykolog Forening.