Offentlige myndigheder og institutioner kan få enhver form for psykologbistand af os

 

For virksomheder og medarbejdere se venligst under Erhverv

 

Hjælp til borgerne (medarbejdernes klienter) vedrørende det social-psykologiske samarbejde:

 
 

 • Individuel terapi
 • Familieterapi
 • Børn – Unge
 • Forældreskabsproblemer
 • Tilknytningsproblemer
 • Arbejdsevne
 • Revalideringssager
 • Undersøgelser
 • Erklæringer
 • Supervision
 • Grupper

 
 

Se links
Problemtyper

Hjælp til private

 


 

VORE KONTAKTER

 •  
 • Socialrådgivere

   Hospitaler

  Sagsbehandlere

   Skoler

  Jobkonsulenter

   Kommuner

  Praktiserende læger

   Pædagogiske  institutioner

  Psykiatere

   Statsforvaltninger

  Jurister

   Ministerier

  Sundhedsplejesker 

   Ambassader

  Lærer

   
     Psykologer København

Universitetsuddannede psykologer. Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlemmer af forskellige foreninger i Danmark, Norge, Sverige og Amerika.
Psykologvagten A/S Sølvgade 26, 1307 København K . Stifter specialist og supervisor godkendt af Dansk Psykolog Forening.