Centrets medarbejdere


Landsdækkende netværkcand.psych.
Aut. Specialister
Supervisorer
Erhvervspsykologer


Landsdækkende netværk af psykologer, der arbejder med alle problemtyper:
individuelt · par · børn · unge · familier · grupper


3333 0538
info@psyk-vagt.dk

Kvalitetssikring


  • Højt vidensniveau
  • Lang erfaring
  • Fortløbende evaluering

Psykologer København


Universitetsuddannede psykologer. Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Psykologvagten A/S Sølvgade 26, 1307 København K