Som privatperson

er det i vor tid blevet anerkendt og almindelig brugt at gå til professionel psykolog for effektiv livsforandring.
Det være sig for problemer på arbejdspladsen, i parforholdet, med familien eller ønsket om personlig udvikling, større livskvalitet og et mere tilfredsstillende liv.

 

Erfaringen har vist, at det er konstruktivt for et menneskes udvikling, når han/hun drøfter sine problemer eller personlige tanker med en ekspert udenfor eget sociale netværk.
Venner og familie er en del af ens eget ”leve-system” og disse har selv med deres bedste vilje, også egne behov og interesser, der kan komme i modstrid med ens egne dybere behov. Derfor kan netop deres hjælp alene, udvikle sig til et hæmmende eller negativt samspil med udviklingsblokerende effekt.

 

Samtidig eksisterer en vis iboende ”konservativ tendens” i menneskelige grupper: Dvs. når nogen gør noget nyt, er gruppen tilbøjelig til at trække personen tilbage i gamle mønstre – her er der tale om en tryghedssøgende faktor. 
Så alt i alt kan det blive rigtig svært at ændre sig med hjælp alene fra de nærmeste. Psykologen gør en forskel. Udover viden og erfaring fungerer denne 3. person som en ”neutral instans”, klienten kan spejle sig værdineutralt i.

 

 

Klientstatus - 5 registreringskategorier
 

Privat selvbetaling
Vælger du at modtage hjælp som almindelig privatbetalende klient, afregnes efter hver samtale til centrets aktuelle kontantrabatpriser.
 

Sygesikringsordningen
Ønsker du behandling foretaget via dækning af den offentlige sygesikring, registreres du som sygesikringsklient. Det fordres at centret har modtaget en henvisningsblanket og registreret sagen inden indgåelse af konsultationsaftale.
 

Behandling over den offentlige sygesikring ydes kun af ydernummerindehaver og praksiskandidat (se Centrets medarbejdere) og følger ubetinget reglerne i praksisoverenskomsten (jf. for eksempel Psykologforeningens hjemmeside).
Bemærk egenbetalingsdelen betales med visa/dankort efter hver konsultation. Vi tager desværre ikke imod mastercard, visaelektron eller udenlandsk visa. Undtagelsesvis kan der betales kontant.
 

Bevillinger med betalingsdækning
Er du i besiddelse af en bevilling for psykologbehandling med betalingsdækning fx fra forsikringsselskab, arbejdsplads, sygeforsikringen "danmark" eller andre, er der juridisk set tale om en tredjepart.
 

I sådanne tilfælde er det klientens eget ansvar selv at afregne med tredjepart. Klienten afregner efter hver konsultation med psykologen og modtager kvittering for betalingen, som klienten kan bruge som dokumentation til inddrivelse overfor tredjepart.
Er betalingsdækning (bevillingsbrev) modtaget af centret før indgåelse af behandling, kan vi være behjælpelige med at tilsende faktura direkte til betaler.
 

Mølholm Forsikring

Er du kunde hos Mølholm Forsikring er der en kontraktordning, hvor du blot skal henvende dig til sekretæren og du vil hurtigst muligt få tid hos en psykolog.
Der er ingen betaling for behandling gennem Mølholm Forsikring (se Mølholm Forsikring).
 

Særaftaler og kontraktordninger
Indgås med centerchefen og følger skriftligt aftalt procedure.

Udvikling og forandringHjælpen til at turde
at risikere
at miste fodfæste for en stund

Ikke at turde
at risikere
at miste fodfæste et kort øjeblik
er at miste selve livet.

Psykologer København

Universitetsuddannede psykologer. Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlemmer af forskellige foreninger i Danmark, Norge, Sverige og Amerika.
Psykologvagten A/S Sølvgade 26, 1307 København K . Stifter specialist og supervisor godkendt af Dansk Psykolog Forening.