Erhvervspsykolog København: Psykologer til virksomheder i Hovedstaden.  

Hjælpen kan ydes individuelt – i grupper – på organisationsplan. 

 

En virksomheds fundamentale ressource er medarbejderne. Derfor har medarbejdernes veltilpashed afgørende indflydelse på virksomhedens succes. 
Det psykiske arbejdsmiljø sætter rammer for den enkeltes trivsel og samarbejdsånden. 
Ønsker du at styrke virksomhedens produktivitet og renommé, er det en frugtbar investering at tilbyde psykologisk hjælp til medarbejderne.
Ændringer ses i den enkeltes motivation og arbejdsglæde samt stemning og stabilitet på arbejdspladsen. Mål forskellen i sygefraværet, effektiviteten og personaleudskiftningen.

 

Investér i:

 • Krisehjælp til virksomhedens medarbejdere ved chokerende begivenhed
 • Psykologisk bistand til andre vanskeligheder som den enkelte medarbejdere er ude i:
 • Stress, mobning, misbrug, personlig krise, sygdom, fyring m.m.
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Samarbejdskompetance
 • Ansættelsesvurderinger
 • Supervision
 • Personal coaching
 • Team-centrering
 • Personaleudvikling
 • Ledelsesudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Kurser & foredrag
 • Skræddersyede løsninger på andre problemtyper

 

Se Problemtyper

 

 

Vi tager gerne en drøftelse om jeres specifikke behov og finder løsninger sammen med jer.
Princippet i alle former for bistand er:


•     Få tid straks!
•     Kvalitetssikring
•     Anonymisering
•     Statistik

•     Kontraktordninger

 

Se KontraktordningerCentret for professionel 

PSYKOLOGHJÆLP:


 • Krisehjælp
 • Psykoterapi
 • Supervision
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsproblemer


FÅ TID STRAKS!


Mandag - fredag
Kontortid kl 8 - 17

Tlf: 3333 0538

Psykologer København

Universitetsuddannede psykologer. Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlemmer af forskellige foreninger i Danmark, Norge, Sverige og Amerika.
Psykologvagten A/S Sølvgade 26, 1307 København K . Stifter specialist og supervisor godkendt af Dansk Psykolog Forening.