Udviklingsorientering

 

Den erfarne psykolog vil tage udgangspunkt i at forstå netop det særegne menneske, i dets forskellighed fra andre og det specielle faktiske problem, dette menneske står overfor.
Vi hjælper med at du bliver bedre til at mærke dig selv og dine behov, at skabe overblik og opnå indsigt i dig selv, din situation og forholdet til andre mennesker privat eller på din arbejdsplads. Det kan foregå enkeltvis eller i grupper.

Jo bedre man bliver til at være i verden i en føle-tænke-handle rækkefølge,
jo stærkere vil man være til at modsvare livets konstante udfordringer og krav.
Igennem en bearbejdning vil du få fornyet mulighed for og støtte til at skabe de forandringer, som du vil vælge som rigtige og nødvendige for dig.
Vi er problemafdækkende, problembearbejdende og ressourcefokuserende.

Vi hjælper med at bryde fastlåste gamle negative adfærdsmønstre.
Målet er bedre psykisk balance hos den enkelte og mennesker imellem.
Ved hjælp af øget indsigt tilsigtes følelsesmæssig lindring, forståelse, accept og handlekraft.

 

Vi tilbyder terapi til :

 • Enkeltpersoner
 • Par
 • Familier
 • Børn
 • Unge
 • Grupper
 • Supervision til forskellige faggrupper og ledelse
 • Hjælp til arbejdspladsproblemer
 • Udvikling af din organisation

 

CENTRET FOR PROFESSIONEL PSYKOLOGHJÆLP

 • Krisehjælp
 • Psykoterapi
 • Supervision
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsproblemer

 

FÅ TID STRAKS !

Mandag – fredag
Kontortid kl. 8 – 17
Tlf. 3333 0538