Erhvervspsykolog København :
Psykologer til virksomheder i Hovedstaden

 

Hjælpen kan ydes individuelt – i grupper – på organisationsplan

En virksomheds fundamentale ressource er medarbejderne. Derfor har medarbejdernes veltilpashed afgørende indflydelse på virksomhedens succes.

Det psykiske arbejdsmiljø sætter rammer for den enkeltes trivsel og samarbejdsånden.

Ønsker du at styrke virksomhedens produktivitet og renommé, er det en frugtbar investering at tilbyde psykologisk hjælp til medarbejderne.

Ændringer ses i den enkeltes motivation og arbejdsglæde samt stemning og stabilitet på arbejdspladsen. Mål forskellen i sygefraværet, effektiviteten og personaleudskiftningen.

 

Investér i :

 • Krisehjælp til virksomhedens medarbejdere ved chokerende begivenhed
 • Psykologisk bistand til andre vanskeligheder som den enkelte medarbejdere er ude i:
 • Stress, mobning, misbrug, personlig krise, sygdom, fyring m.m.
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Samarbejdskompetance
 • Ansættelsesvurderinger
 • Supervision
 • Personal coaching
 • Team-centrering
 • Personaleudvikling
 • Ledelsesudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Kurser & foredrag
 • Skræddersyede løsninger på andre problemtyper

Se :

Problemtyper >

Vi tager gerne en drøftelse om jeres specifikke behov og finder løsninger sammen med jer.

 

Princippet i alle former for bistand er :

 • Få tid straks !
 • Kvalitetssikring
 • Anonymisering
 • Statistik
 • Kontraktordninger

Se :

Kontraktordninger >

 

CENTRET FOR PROFESSIONEL PSYKOLOGHJÆLP

 • Krisehjælp
 • Psykoterapi
 • Supervision
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsproblemer

 

FÅ TID STRAKS !

Mandag – fredag
Kontortid kl. 8 – 17
Tlf. 3333 0538

 

Bemærk

Psykologvagtens hjemmeside er et samarbejde mellem Psykologvagten A/S cvr 32826326 p-nummer 1015926259 og Psykologvagten City cvr 36021616 p-nummer 1019505037.

Det er kundens eget ansvar at være opmærksom på, hvilken virksomhed der er indgået aftale og kontrakt med.