Udviklingshjælp til virksomhedens medarbejdere

 

Problemerne giver sig til kende i relationerne

 • På arbejdet
 • I parforholdet
 • Med familien

 

Vor tids livsvilkår ytrer sig ofte i :

 • Angst
 • Depressioner
 • Stress og udbrændthed
 • Mobning
 • Eksistentielle krisetilstande
 • Utæmmede aggressionsudbrud og konflikter
 • Afhængighedsproblemer (af alkohol, stoffer, spil, internet, sex, shopping etc.)

 

Hjælp til enkeltpersoner tilbydes med samtaleforløb af kortere eller længere varighed

 • Psykologisk visitation og korttidsfokuseret rådgivning
  Rammebevilling på 1 – 4 konsultationer.
 • På baggrund af faglig viden og erfaring klarlægges problemet og afhjælpes.
 • Vurderes evt. behov for videre indsats fordres genforhandling og ny aftale.
 •  

 • Psykologisk konsultation I
  Rammebevilling efter specifik aftale fx 5 konsultationer.
 • Rådgivende samtaleforløb af kort varighed.
 •  

 • Psykologisk konsultation II 
  Rammebevilling på fx 10 konsultationer.
 • Udviklingshjælp til en fokuseret forandringsproces.
 •  

 • Psykologisk konsultation III 
  Nærmere aftalt rammebevilling med afsæt i en ”Psykologisk rådgivning”
 • Bearbejdning af sværere problematikker, idet problemets dybde og varighed er afgørende faktorer for hjælpens karakter og tidsperspektiv.

 

Samarbejdsvanskeligheder kan afhjælpes med :

 • Mediation
 • Supervision
 • Personal coaching
 • Team-centrering
 • Mindfullnessbaseret Kognitiv Terapi
 • Organisationsforandring
 • Erfaringen viser, at psykologhjælp til medarbejdere minimerer sygefraværet og øger produktiviteten

 

PSYKOLOGERNE I CITY

MENNESKET I CENTRUM