Alenehed og fællesskaber

Hos os siger vi, at 1 + 1 = 3

 

Når der er tale om mennesker er 1 plus 1 mere end 2.
Der opstår noget mere – et fælles vi – når sameksistens fungerer optimalt.

 

Således betragter vi anderledeshed og forskellighed som noget positivt og en fordel, man skal værne om.
Udvikling er noget, der bliver til i en proces, hvor forskellige meninger tør fremsiges, mødes og brydes gennem den åbne dialog.
Ved at styrke en sådan væren, styrkes livskraften og livsglæden.

 

På Psykologcentret City er vi ikke ensrettede i én bestemt psykologisk retning.
Vi rummer et bredt spektrum af forskellige teori- og metodetilgange.
Tilsammen matcher vi ethvert specialønske, om du skulle have et sådant.

 

Teori og metode vælges ud fra en afklaring af, hvem du er og hvilket problem du står overfor, hvad du har med i bagagen fra fortiden og med fokusering på dine ressourcer.
Målorienteringen er udvikling og brydning af negative adfærdsmønstre, for at opnå bedre psykisk balance hos den enkelte og mennesker imellem.

 

I slutningen af 1. samtale får du psykologens vurdering af, hvad det vil være hensigtsmæssigt at fokusere på og med hvilken tidsramme. Alt i alt skulle det give dig et fornuftigt grundlag at beslutte udfra, om du vil fortsætte hos psykologen og hvordan du kan komme videre.

 

HELHEDEN ER MERE
END SUMMEN
AF ENKELTDELENE