Psykologisk rådgivning og visitation

 

På baggrund af faglig viden og erfaring hjælpes klienten med at klarlægge sit problem og konsekvenserne af mulige tiltag.
Tidsforbrug : 1-2 konsultationstimer ved første fremmøde over 1-2 gange, i alt max. 3 konsultationstimer.

 

Psykologisk undersøgelse

En udredning foretages uden egentlig behandling og videre forpligtende kontakt.
Problemafklaringen angiver det videre indsatsbehov, herunder definition af tidsrammen og antal konsultationer.

 

Psykologisk behandling

Et samtaleforløb er af kortere eller længere varighed.
Teori og metode vælges ud fra den konkrete problemstilling og person.
Vi har en problemafdækkende, problembearbejdende og ressourcefokuserende tilgang.
Der samarbejdes om bedring og ændring af klientens situation og tilstand.
Vi har mange års klinisk og organisatorisk erfaring og samarbejde med eksterne instanser.

  • En klassisk chok-kriseoplevelse kræver som oftest 1-3 konsultationer. Det anbefales at arbejde med en rammebevilling på 1-4 konsultationstimer som en visiterende og rådgivende korttidsindsats.
    (1. gangssamtalen kan i særlige tilfælde vare op til 2 konsultationstimer) Længerevarende forløb indikerer anden årsag eller et kompliceret efterspil, hvor der anbefales revurdering og genforhandling af ny aftale.
  •  

  • Børne- familiemæssige og personlige problemer kan fordre et lidt længerevarende forløb.

 
I de tilfælde behandlingen er begyndt med en visiterende rådgivning, er der i udgangspunktet skønnet et tidsforbrug.

 

FOKUS PÅ RESOURCER