Kontrakt om psykologisk bistand

  • Personalet i din virksomhed

  • Medarbejderne og borgerne i det offentlige

  • Privatpersoner og private organisationer

 

Formål

Få som kernekunde kvalificeret psykologbistand uden ventetid til rimelig pris.

 

Opgavetyper

Konsultation, undersøgelse og bistand i alle sagstyper, som din virksomhed har brug for.

 

Få tidsaftale straks

Du tilbydes tidsaftale straks – og konsultation dagen efter om ønsket.

 

Kvalitetssikring

Ved enhver sags afslutning evaluerer klienten under anonymitet hjælpen, via et enkelt skema.
Evt. opfølgende evaluering 3-6 måneder efter afsluttet behandling ved henvendelse til klient.

Kontraktordninger modtager anonymiserede statistiske evalueringer årligt.

 

Anonymisering

Om ønsket kan en behandling foregå via et anonymiseringssystem.

 

Honorar med rabatordning

I udgangspunktet betales centrets almindelige honorar.

Som kernekunde får du rabat fx ud fra din virksomheds samlede årshonorar til psykologbistand.

 

Kontakt os

Læs mere i vores mini-introduktion til Psykologvagten, eller kontakt os og få en samtale om din virksomheds behov for psykologhjælp.

 

  • Krisehjælp

  • Rådgivning

  • Behandling

  • Undersøgelse

  • Supervision

  • Forandring