Offentlige myndigheder og institutioner kan få enhver form for psykologbistand af os

 

For virksomheder og medarbejdere se venligst under :

Erhverv >

 

Hjælp til borgerne (medarbejdernes klienter) vedrørende det social-psykologiske samarbejde :

  • Individuel terapi
  • Familieterapi
  • Børn – Unge
  • Forældreskabsproblemer
  • Tilknytningsproblemer
  • Arbejdsevne
  • Revalideringssager
  • Undersøgelser
  • Erklæringer
  • Supervision
  • Grupper

 

Se :

Problemtyper >

Hjælp til private >

 

 

VORE KONTAKTER

Socialrådgivere Hospitaler
Sagsbehandlere Skoler
Jobkonsulenter Kommuner
Praktiserende læger Pædagogiske  institutioner
Psykiatere Statsforvaltninger
Jurister Ministerier
Sundhedsplejesker Ambassader
Lærer