Offentlige myndigheder og institutioner kan få enhver form for psykologbistand af os

 

For virksomheder og medarbejdere se venligst under :

Erhverv >

 

Hjælp til borgerne (medarbejdernes klienter) vedrørende det social-psykologiske samarbejde :

 • Individuel terapi
 • Familieterapi
 • Børn – Unge
 • Forældreskabsproblemer
 • Tilknytningsproblemer
 • Arbejdsevne
 • Revalideringssager
 • Undersøgelser
 • Erklæringer
 • Supervision
 • Grupper

 

Se :

Problemtyper >

Hjælp til private >

 

 

VORE KONTAKTER

Socialrådgivere Hospitaler
Sagsbehandlere Skoler
Jobkonsulenter Kommuner
Praktiserende læger Pædagogiske  institutioner
Psykiatere Statsforvaltninger
Jurister Ministerier
Sundhedsplejesker Ambassader
Lærer