Centret for professionel psykologhjælp

 

Psykologvagten er et af landets største og første psykologhuse. Centrets psykologer er alle universitetsuddannede.
Psykologerne er friviligt og selvvalgte medlemmer af forskellige foreninger i Danmark, Norge, Sverige og Amerika.

Psykologerne i Danmark arbejder følgende de Fælles Nordiske Etikregler og behandler i henhold til tavshedpligten.

Psykologerne er autoriserede af Psykolognævnet eller kandidater i kvalificerende efteruddannelsesforløb. Psykologerne er ajourførte inden for fagets fortløbende tilbud i kursusaktiviteter m.v.

Centret er et sted, man trygt kan henvende sig til, for at få eksperthjælp.

Vi samarbejder med andre faggrupper, fx læger, psykiatere, advokater, sygeplejersker, sundhedsplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre med klientkontakt.

 

Vi yder kvalitetsstyring gennem fortløbende evalueringer

Kontraktordninger modtager anonymiserede statistiske evalueringer.

 

KVALITETSSIKRING

  • Højt vidensniveau
  • Lang erfaring
  • Fortløbende evaluering