Centret for professionel psykologhjælp

Psykologvagten er et af landets største og første psykologhuse. Centrets psykologer er alle universitetsuddannede.
Medlem af Dansk Psykologforening og dermed underlagt tavshedspligt og de Fælles Nordiske Etikregler.

 

Psykologerne er autoriserede af Psykolognævnet eller kandidater i kvalificerende efteruddannelsesforløb. Psykologerne er ajourførte inden for fagets fortløbende tilbud i kursusaktiviteter m.v.

Centret er et sted, man trygt kan henvende sig til, for at få eksperthjælp.

 

Vi samarbejder med andre faggrupper, fx læger, psykiatere, advokater, sygeplejersker, sundhedsplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre med klientkontakt.

 

Vi yder kvalitetsstyring gennem fortløbende evalueringer.

 

Kontraktordninger modtager anonymiserede statistiske evalueringer.

 

Kvalitetssikring


  • Højt vidensniveau
  • Lang erfaring
  • Fortløbende evaluering

Psykologer København


Universitetsuddannede psykologer. Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Psykologvagten A/S Sølvgade 26, 1307 København K