Centret for professionel psykologhjælp

Psykologvagten er et af landets største og første psykologhuse. Centrets psykologer er alle universitetsuddannede.
Psykologerne er friviligt og selvvalgte medlemmer af forskellige foreninger i Danmark, Norge, Sverige og Amerika.

Psykologerne i Danmark arbejder følgende de Fælles Nordiske Etikregler og behandler i henhold til tavshedpligten.

 

Psykologerne er autoriserede af Psykolognævnet eller kandidater i kvalificerende efteruddannelsesforløb. Psykologerne er ajourførte inden for fagets fortløbende tilbud i kursusaktiviteter m.v.

Centret er et sted, man trygt kan henvende sig til, for at få eksperthjælp.

 

Vi samarbejder med andre faggrupper, fx læger, psykiatere, advokater, sygeplejersker, sundhedsplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre med klientkontakt.

 

Vi yder kvalitetsstyring gennem fortløbende evalueringer.

 

Kontraktordninger modtager anonymiserede statistiske evalueringer.

 

Kvalitetssikring


  • Højt vidensniveau
  • Lang erfaring
  • Fortløbende evaluering

Psykologer København

Universitetsuddannede psykologer. Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlemmer af forskellige foreninger i Danmark, Norge, Sverige og Amerika.
Psykologvagten A/S Sølvgade 26, 1307 København K . Stifter specialist og supervisor godkendt af Dansk Psykolog Forening.